Để sản phẩm thành công trên thị trường cần một chiến lược marketing tốt nhưng để một công ty thành công thì nguồn lực là yếu tố then chốt. Và quản trị con người vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của ban giám đốc của công ty.

Đào tạo nội bộ - TPS

Đến đây chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến là lương, chế độ, môi trường làm việc. Điều đó luôn luôn đúng với tất cả mọi người, song công ty Tsuchiya Tsco (Việt Nam) với nhãn hàng Sealboy không chỉ nhìn nhận những yếu tố trên mà nguồn lực của công ty Tsuchiya Tsco ((Việt Nam) còn gắn liền với đào tạo nhân viên, cung cấp cho nhân viên kỹ năng làm việc hiệu quả theo những mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới. Trực thuộc tập đoàn Tsuchiya Nhật Bản, tiếp nhận phong cách quản lý và vận hành của công ty đa quốc gia, vì thế công ty luôn có những chương trình đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài nhằm nâng cao nội lực địa phương. Toyota Production System là module học đầu tiên trong chương trình đào tạo nội bộ của công ty trong năm 2014.

Với phương pháp trực quan sinh động và kinh nghiệm của anh Võ Ngọc Tâm cùng sự tham gia của các bạn quản lý sản xuất đã giúp các bạn tham gia thuộc các phòng ban còn lại có thể hiểu rõ cách thức quản lý sản xuất hiệu quả nhất.