TTTM Vincom Plaza Tây Ninh

TTTM Vincom Plaza Tây Ninh

Địa chỉ: Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại: