TTTM AEON Lê Chân (Hải Phòng)

TTTM AEON Lê Chân (Hải Phòng)

Địa chỉ: Số 10 Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: Khu siêu thị